agresorius

agrèsorius,smob. (1) kas vykdo agresiją, grobikas; puolanti šalis: Tarybinė liaudis sutriuškino fašistinius agresorius, apgynė savo tėvynės garbę, laisvę ir nepriklausomybę (sov.) sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • agresorius — agrèsorius, agrèsorė dkt. Kariúomenė galėjo káutis su žỹmiai gausesniù agrèsoriumi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • agresorė — agrèsorius, agrèsorė dkt. Kariúomenė galėjo káutis su žỹmiai gausesniù agrèsoriumi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • collective security — kolektyvinis saugumas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinės tvarkos aiškinimas, pagal kurį kiekvienos valstybės nacionalinis saugumas užtikrinamas kolektyvinėmis valstybių bendrijos pastangomis. Samprata suformuluota liberaliosios… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • kolektyvinis saugumas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinės tvarkos aiškinimas, pagal kurį kiekvienos valstybės nacionalinis saugumas užtikrinamas kolektyvinėmis valstybių bendrijos pastangomis. Samprata suformuluota liberaliosios tarptautinių santykių… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • dulkė — dùlkė sf. (1) 1. ppr. pl. SD1140, SD125,290, R, H, K labai smulkus krislelis, dalelytė, nuotrupa: Palauk, tegul dùlkės apguls Dkš. Vėjas pakėlė dùlkių debesis Dkš. Dėdė tik eina su naginėms, dùlkės kilna Krš. Pririzgęs oras dùlkių Lp. Man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kova — 1 kovà sf. (4) 1. Mž554, SD14,18, R, MŽ292, K priešų susirėmimas, mūšis, kautynės; muštynės, vaidas: Partija suorganizavo tarybinius žmones į kovą prieš fašistinius agresorius ir užtikrino jų sutriuškinimą (sov.) sp. Šio džiaugsmo, laimės ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukalti — 1 nukalti, nùkala, nùkalė (nukãlo) tr. 1. numušti, nudaužti; nuvaryti: Nekišk rankų po plaktuku, bo nagus nukalsiu Ėr. Nukãlo, ir ką tu padarysi Ds. Tai jau tavo nagai nerimsta, nukalsiu, tai nurims Ln. | Lankai buvo nukaltì nuo girnų Ėr. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stulpas — 1 stul̃pas sm. (4) KBI51, Rtr, Š, DŽ, (2) RŽ, NdŽ; R, MŽ, H, Sut, I, BzB327, M, L 1. stačias į žemę įkastas rąstas: Telefono, telegrafo stul̃pas NdŽ. Skelbimų stul̃pas NdŽ. Pasienio stul̃pas NdŽ. Rubežiaus stulpas N. Tai vėjas, kad vėjas: tvoras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taikpliurpys — taikpliurpys, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: taikpliurpỹs, taikpliurpė̃Kirčiuotė: 3b Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Ypatingieji požymiai: pavienis, autorinis Giminiškas naujažodis: taikdarystė. Pateikta:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.